Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Οι πληροφορίες που παραθέτουμε παρακάτω σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχουν στόχο να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον λόγο για τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τον τρόπο χρήσης τους από την επιχείρησή μας. Η πολιτική αυτή αφορά όλους όσους κάνουν χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, μέσω των καταστημάτων μας, μέσω τηλεφώνου και μέσω της ιστοσελίδας μας. 

Η επιχείρηση ΑΝΘΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ή ΑΝΘΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ/ e-anthidis - όπως ονομάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Αγίων Πάντων 63 και νόμιμο εκπρόσωπο τον Γεώργιο Ανθίδη, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παρατήρηση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνείτε μέσω e-mail στο eshop@e-anthidis.gr 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες  όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να επιτευχθεί η μεταξύ μας συναλλαγή. Τα δεδομένα που είναι πιθανό να ζητηθούν, είτε στο κατάστημα, είτε στην ιστοσελίδα, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι τα εξής: όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. 

Εφόσον χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα τα στοιχεία που επίσης συλλέγονται είναι: Πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο, Πληροφορίες συσκευής, Διεύθυνση IP, τοποθεσία. 

Οι περιπτώσεις σύμφωνα με τις οποίες ζητάμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι: 

  •  - Κατά την αγορά προϊόντων είτε στο φυσικό μας κατάστημα, είτε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής παραγγελίας. 

  •  - Όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας. 

  •  -  Όταν συμμετέχετε σε έναν από τους διαγωνισμούς μας. 

ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 

Η επιχείρησή μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις απέναντι σε εσάς, σε περιπτώσεις όπως: 

  - Παραγγελίες προϊόντων: Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προκειμένου να φέρουμε σε πέρας τη συναλλαγή μας με εσάς , να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας είτε από τα φυσικά μας καταστήματα είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να προχωρήσουμε ως εκ τούτου στη διεκπεραίωση της. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος, courier , μεταφορικές εταιρείες). Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει ή προς εξυπηρέτησή σας, όπως για την έκδοση αντιγράφου απόδειξης σε περίπτωση απώλειας. 

-Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Όταν δημιουργείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποθηκεύονται διευκολύνοντας την επικοινωνία και τις συναλλαγές μας με εσάς. 

- Επικοινωνία: Η Επιχείρηση μας χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στις καταγγελίες. Επίσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας (μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) προκειμένου να αξιολογήσετε το κατάστημα μας, βοηθώντας μας έτσι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας..

Επιπλέον, είναι πιθανό να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιπτώσεις που επιβάλλονται από το νόμο (κατόπιν δικαστικής απόφασης/ εντολής).

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

-Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της επιχείρησης, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, μεταφορές και παραδόσεις, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, διαχείριση προωθητικών ενεργειών  προϊόντων, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. (η συναλλαγή μέσω πιστωτικών καρτών γίνεται αποκλειστικά στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα των τραπεζών)

-Τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iii) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη). 

  • -Τρίτους που παρέχουν μια υπηρεσία (όπως